Sinds enkele jaren is een kleine groep Tilburgse kunstenaars verenigd in de Societeit “Ru van Rossem Huis” met het doel dat hieruit een kerngroep ontstaat die t.z.t. de leef-, woon- en werkgemeenschap voor oudere kunstenaars gaat vormen. Als toekomstig onderkomen heeft de stichting van de Tilburgse Bouw Vereniging het voormalig Clarissenklooster, Lange Nieuwstraat in Tilburg toegewezen gekregen. Naast het bespreken van informatie over procesvoortgang van de Stichting organiseert de Societeit elke maand een culturele activiteit. Voorzitter is Fiona van Rossem, secretaris is Miek van Asten-Galle (beiden uit Tilburg) en Mieke Brekelmans (Vught) woont de societeitsvergaderingen bij als directeur van de Stichting “Ru van Rossem Huis”


Voor meer informatie en eventuele aansluiting bij deze organisatie zie: www.ruvanrossemhuis.nl
of meld u aan via de website ruvanrossemhuis@gmail.com